Het nieuwe oldtimerstatuut est arrivé!

Moderator: Carl

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Carl
Berichten: 377
Lid geworden op: 28 jan 2009, 21:55
Locatie: Wevelgem
Contacteer:

Het nieuwe oldtimerstatuut est arrivé!

Bericht door Carl »

BRUSSEL – Na zeven jaar intens onderhandelen, haalt de BFOV zijn slag thuis met het nieuwe oldtimerstatuut. Ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad d.d. 26/06/2013 treedt dit nieuwe oldtimerstatuut in voege op 01/07/2013 en zullen liefhebbers veel vrijer kunnen genieten van hun geliefkoosde oldtimer.
Dit oldtimerstatuut geldt voor voertuigen die staan ingeschreven met een O-plaat, dus niet voor klassieke voer-tuigen van 25 jaar en ouder met een gewoon kenteken. Voor hen blijft alles uiteraard bij het oude.

Wat verandert er allemaal?

a) leeftijd van de oldtimer.

Vroeger werden auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen na 25 jaar als oldtimer beschouwd, terwijl militaire- en bedrijfsvoertuigen minimaal 30 jaar oud moesten zijn. Dat onderscheid valt weg. In het nieuwe oldtimerstatuut is de minimum leeftijd voor alle categorieën van voertuigen vastgelegd op 25 jaar.

b) gebruik oldtimer.

Vroeger bleef het gebruik van een oldtimer met O-platen verplicht beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en zonsondergang, in het kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie, of om zich naar de behoorlijk toegelaten manifestatie te begeven.
Onder het nieuwe statuut mogen oldtimers dag en nacht rijden. Dit dient niet langer binnen de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn.
Dit zijn heldere regels die amper ruimte laten voor interpretaties. Daarmee is het dus eindelijk gedaan met die soms complexe
politiecontroles.

Toch zijn er enkele duidelijk gedefinieerde beperkingen.
Nog steeds blijven oldtimers uitgesloten van bepaalde toepassingen:
• Commercieel en professioneel gebruik;
• Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
• Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
• gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Om alle misverstanden te vermijden, werden extra definities toegevoegd aan het KB 15.03.1968:
• ‘commercieel gebruik’ verwijst naar elk gebruik dat mikt op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
• professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
• woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
• woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.
Het begrip 'gelijkgesteld gratis vervoer' refereert naar de bedrijfswereld, waar chauffeurs in dienst het personeel naar een bepaalde werkplek of werf brengen. Dit handelt dus niet over mensen die gratis passagiers meenemen in hun oldtimer.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Kort samengevat kunnen oldtimers dus dag en nacht rijden, behalve als ze worden gebruikt voor commerciële, professionele doeleinden of tijdens het woon-werk- of woon-schoolverkeer.
De eerder aangekondigde 3-jaarlijkse periodieke keuring voor voertuigen vanaf 15.06.1968 werd uit het project geschrapt.
De BFOV raadt iedereen aan om zijn oldtimer te gebruiken als een goede huisvader. Dat is de beste manier om nog lang van
onze hobby te blijven genieten.

De BFOV bedankt graag alle gesprekspartners voor de constructieve medewerking die tot dit mooie resultaat heeft geleid, alsook alle liefhebbers die zoveel vertrouwen hebben geschonken in onze federatie en zoveel geduld hebben gehad.

Voor alle info : 0495 38 98 12 - sec@bfov-fbva.be
Peeter Henning
CEO BFOV

Periodieke keuring momenteel geschrapt!
De BFOV sluit niet uit dat dit project naar de toekomst toe opnieuw ter sprake zal komen.
Impact op de verzekeringscontracten - Opgelet!

a) voor diegenen die NIET VERZEKERD zijn via de BFOV/OTC.

Ingevolge het nieuwe oldtimerstatuut zullen verschillende verzekeringsmaatschappijen hun polissen moeten aanpassen en zullen zij waarschijnlijk hun premies verhogen. We raden iedereen aan om hun polis na te kijken en eventueel te laten aanpassen voor 1 juli, want deze polissen namen meestal tekstueel de wettekst over die tot op heden van toepassing was.

Vergeet vooral niet dat u uw contract onmiddellijk kan opzeggen indien er een premieverhoging doorgevoerd wordt ZONDER VOORAFGAANDELIJK AKKOORD. Misschien de ideale gelegenheid om over te schakelen naar het contract van de BFOV/OTC.b) voor diegenen die WEL VERZEKERD zijn via de BFOV/OTC en de makelaar MARSH.

Er verandert totaal niets voor u, noch aan de voorwaarden, noch aan de premies! De beperkingen die nu voorzien worden door de wet zijn dezelfde beperkingen als deze sinds het ontstaan van ons verzekeringscontract.

We hebben net de kaap van 20.500 verzekerde voertuigen overschreden via onze verzekeringsmakelaar MARSH en we zijn op weg om een nog betere service te bieden aan onze oldtimerliefhebbers.
Je kan een man uit zijn International Harvester halen,
maar International Harvester kan je niet uit die man halen.
SFVke
Berichten: 299
Lid geworden op: 12 dec 2010, 16:46
Locatie: Poelkapelle

Re: Het nieuwe oldtimerstatuut est arrivé!

Bericht door SFVke »

Dag Carl,

Is men er al uit met welke mazout men mag rijden? De landbouw is rode, deze met gewone platen witte maar wat in deze met een O plaat: roze? :?

groeten,

Wesley
Theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt.
Praktijk is wanneer alles werkt maar je weet niet waarom.
Vaak gaan deze samen: niets werkt en niemand weet waarom.
Gebruikersavatar
Carl
Berichten: 377
Lid geworden op: 28 jan 2009, 21:55
Locatie: Wevelgem
Contacteer:

Re: Het nieuwe oldtimerstatuut est arrivé!

Bericht door Carl »

Rode of witte mazout, dit gaat samen met een héél andere kwestie, nl. deze van de nummerplaten, de rode en de klassieke witte.
De rode nummerplaten zouden zijn voor de landbouwers, bosbouwers en aanverwanten. Je behoort pas tot die categorie wanneer je 80% van je inkomen haalt uit deze bezigheid. Ze worden nu al in gebruik gebracht voor de nieuw ingeschreven tractoren vanaf 1 juli 2013, en deze categorie mag met rode mazout rijden, zolang ze geen (bezoldigd) vervoer doen voor derden.
ALLE ANDEREN !!!! moeten met een klassieke witte plaat rijden, moeten met witte mazout rijden, moeten jaarlijks naar de keuring. Alle anderen; dat zijn in de eerste plaats deze die aan vervoer doen (want daar was het uiteindelijk allemaal om te doen), maar ook de gelegenheids- en hobby-'boeren' vallen daaronder (vandaar het belang om je oldtimer zo snel mogelijk te laten schouwen als een oldtimer, dus met een O-plaat), en daar wringt het schoentje natuurlijk. De meesten uit die categorie verdienen niets of zéér weinig aan hun tractor, (de meeste steken er zelfs aan toe, zoals wij, verzamelaars), hebben een tractor van 20-30 of zelfs méér jaren oud die bovendien maar weinig vermogen heeft (30 à 70, misschien zeldzaam 100 pk). Het gevaar dat zij oneerlijke concurrentie gaan voeren tegen het vrachtwagen-verkeer is dus bijzonder klein, maar pech!, het zijn geen 'boeren die 80 % van hun inkomen halen uit die activiteit'
Naar verluidt wordt er druk gelobbiëd om vooralsnog die wet in die zin aan te passen, maar tot dusver is daar nog niets van aan, en moeten wij, tot nader bericht, waarschijnlijk voortaan op witte mazout rijden.
Als uw tractor geschouwd is als oldtimer, of u laat hem nu als dusdanig schouwen, dan moet je in ieder geval al niet jaarlijks naar de schouwing (zie hierboven).
Je kan een man uit zijn International Harvester halen,
maar International Harvester kan je niet uit die man halen.
Gebruikersavatar
Carl
Berichten: 377
Lid geworden op: 28 jan 2009, 21:55
Locatie: Wevelgem
Contacteer:

Re: Het nieuwe oldtimerstatuut est arrivé!

Bericht door Carl »

Berichten van het BFOV aangaande de rode G-nummerplaten:

Land- en bosbouwtrekkers: vanaf 1 juni - nieuwe nummerplaten
Op maandag 27 mei 2013, werd de pers uitgenodigd bij OTM, waar om 13:30 uur de Staatssecretaris voor Mobiliteit, dhr. Wathelet, de productie van de allereerste kentekenplaat voor landbouwvoertuigen voorgesteld heeft. Deze nummerplaat is ook bekend onder de naam “ rode nummerplaat” of “nummerplaat G”»

Inderdaad, vanaf 1 juni 2013 worden er nieuwe nummerplaten ingevoerd voor land- en bosbouwtrekkers die binnen het wettelijk kader van de vrijstelling van accijnzen worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur (artikel 429, § 2, i) van de programmawet van 27 oktober 2004, zullen een rode kentekenplaat krijgen. Het doel van deze kentekenplaat is om de visuele controle door de politie, door de controleurs van de douane en accijnzen en van de FOD Mobiliteit en Vervoer sterk te verbeteren.
De kentekenplaat "G" (rode diesel) zal worden toegekend bij een gewone aanvraag tot inschrijving.

1) Wat met de historische landbouwvoertuigen die ingeschreven zijn met een O-nummerplaat ?
Er zijn geen wijzigingen voor de historische landbouwvoertuigen die momenteel ingeschreven zijn met een O-plaat.

2) Wat met de historische landbouwvoertuigen die ingeschreven zijn met een gewone nummerplaat ?
De historische landbouwvoertuigen die momenteel nog ingeschreven zijn met een gewone nummerplaat en die niet gebruikt worden voor professionele doeleinden, zullen voor 1 januari 2015 (zie wijziging MB 23.01.2001) moeten worden voorzien van een nieuwe nummerplaat.
We raden de liefhebbers dan ook aan om over te schakelen naar een O-nummerplaat teneinde verdere problemen naar de toekomst toe te vermijden.


Bericht aan alle liefhebbers van oude landbouwvoertuigen.
Zoals gemeld in onze mailing van 24/05/2013 zal er vanaf 1 juni 2013 een nieuwe nummerplaat ingevoerd worden voor land- en bosbouwtrekkers die binnen het wettelijk kader van de vrijstelling van accijnzen worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur (artikel 429, § 2, i) van de programmawet van 27 oktober 2004.
De BFOV kreeg een aantal vragen van de liefhebbers en wensen met deze mededeling duidelijkheid scheppen.

Voor wie is deze nieuwe nummerplaat van toepassing?
Enkel voor land- en bosbouwtrekkers in het kader van de beroepsactiviteiten.

Wat met tractoren die toebehoren aan liefhebbers die een tractor hebben voor recreatief of privé gebruik zoals bvb om hout te halen, om naar het containerpark te rijden of om gras te maaien, ... of om deel te nemen aan clubevenementen?
Er verandert voorlopig niets voor deze eigenaars en deze hoeven dus geen nieuwe nummerplaat aan te vragen.

Wat met het gebruik van de rode diesel?
Hier kunnen we voor de recreatieve gebruiker momenteel geen 100 % duidelijkheid antwoord op geven. Tot op heden was het gebruik van de rode diesel voor deelname aan evenementen toegelaten maar met de invoering van de nieuwe wet kan niemand ons bevestigen dat dit nog steeds van toepassing is.
De BFOV informeert zich momenteel bij de FOD Financiën en zal hierover later berichten. Het kan enkele weken duren alvorens we antwoord bekomen!

Wat voorziet de wetgever naar de toekomst toe?
Er wordt momenteel nagedacht om een periodieke keuring in te voeren (voorzien eind dit jaar), maar er is nog discussie of dit van toepassing zou zijn voor alle traktoren of enkel voor traktoren met een MTM van meer dan 3,5 ton. Dit zal enkel van toepassing zijn traktoren die ingeschreven zijn met een gewone nummerplaat.
De traktoren ingeschreven onder het oldtimerstatuut (= O-plaat) zullen gevrijwaard worden van deze periodieke keuring.
De BFOV volgt deze discussie op de voet en zal u tijdig kunnen informeren.

Wat met het nieuwe oldtimerstatuut (O-plaat)?
Deze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De BFOV zal iedereen onmiddellijk informeren aan de hand van een omzendbrief.
Eens het nieuwe oldtimerstatuut in voege raden we de verzamelaars van oude landbouwvoertuigen aan om over te schakelen naar een O-plaat. Hierdoor zullen ze sowieso gevrijwaard worden van de eventuele periodieke keuring en eventueel andere nieuwe wetgevingen.
Het nieuwe oldtimerstatuut voorziet minder beperkingen, dus een vrijer gebruik, evenals het toekennen van een sleepgewicht aan de voertuigen.

Kan ik blijven rijden met mijn gewone nummerplaat?
Neen! Als de traktor niet gebruikt wordt voor professionele doeleinden zal je voor 1 januari 2015 (zie wijziging MB 23.01.2001) sowieso moeten overschakelen naar een nieuwe nummerplaat.

Hoe overschakelen een O-plaat?
Om over te schakelen naar een O-plaat moet er een herinschrijving gebeuren van het voertuig. Dit gaat gepaard met een oldtimerkeuring waar u een roos aanvraagformulier bekomt dat overhandigd moet worden aan de verzekeringsmakelaar. De makelaar vraagt de O-plaat aan die u geleverd wordt door de diensten van De Post (Taxipost) en kost 30 EUR voor de aflevering van de nieuwe nummerplaat.

Wat met de verkeersbelasting?
Er verandert niets aan het systeem van de huidige verkeersbelasting.

Wat met het rijbewijs?
Er verandert niets aan het rijbewijs. Zorg dat u wel in het bezit bent van een geldig rijbewijs eventueel aangevuld met het G-rijbewijs voor zij die geboren zijn na 01.10.1982.

Indien u nog twijfels heeft aangaande deze mededeling, aarzel dan niet om ons te contacteren.

De BFOV
Je kan een man uit zijn International Harvester halen,
maar International Harvester kan je niet uit die man halen.
Gebruikersavatar
Carl
Berichten: 377
Lid geworden op: 28 jan 2009, 21:55
Locatie: Wevelgem
Contacteer:

Re: Het nieuwe oldtimerstatuut est arrivé!

Bericht door Carl »

Voor wie het héél technisch wil:

Gemeenschappelijk mededeling van de FOD Mobiliteit en de FOD Financiën over de nieuwe inschrijving van landbouwtrekkers.

1) De landbouwtrekkers die binnen het wettelijk kader van de vrijstelling van accijnzen worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur (artikel 429, § 2, i) van de programmawet van 27 oktober 2004, zullen een rode kentekenplaat krijgen. Het doel van deze kentekenplaat is om de visuele controle door de politie, door de controleurs van de douane en accijnzen en van de FOD Mobiliteit en Vervoer sterk te verbeteren.
Deze kentekenplaat zal worden toegekend op basis van een vergunning afgegeven door de FOD Financiën (vergunning energieproducten en elektriciteit) die de houder toelaat om te genieten van het gebruik van rode gasolie, alsook op basis van een specifieke aanvraag bij de DIV voor de (her)inschrijving van de betrokken tractor teneinde te genieten van de vrijstelling van accijnzen op de brandstof (indien de aanvrager beslist om de tractor uitsluitend in te zetten voor niet-landbouwactiviteiten en daarom bij de DIV geen melding maakt van de vergunning van Financiën die hij bezit, dan zal de tractor worden ingeschreven met een gewone kentekenplaat en zal deze niet mogen rijden op rode gasolie). Indien deze voertuigen zijn ingeschreven met een rode kentekenplaat, mogen ze de van de accijns vrijgestelde rode gasolie gebruiken.
Zij die houder zijn van een vergunning van Financiën en die activiteiten wensen uit te oefenen die niet verbonden zijn aan een landbouwexploitatie, meer bepaald het ongeregeld vervoer voor rekening van derden, mogen het voordeel van de rode gasolie (voor wat de kleur betreft) en van de rode kentekenplaat behouden, maar zullen in dat geval de bijkomende accijnzen voor dit vervoer moeten betalen. In dit geval bedraagt de aanvullende accijns momenteel 21 EUR per 1000 liter; wanneer de regelgeving op de technische keuring echter zal zijn gewijzigd en alle tractoren die voor andere doeleinden dan voor de land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur worden gebruikt, onderworpen zullen zijn aan de periodieke technische keuring, zal de te betalen aanvullende accijns, volgens het momenteel van kracht zijnde tarief 427,6880 EUR per 1000 liter bedragen. Zij zullen ook worden onderworpen aan een periodieke technische keuring (zie hieronder) en zullen houder moeten zijn van een rijbewijs C (en van een vervoersvergunning indien zij vervoer voor rekening van derden doen). Zij zullen dit voornemen op hun aanvraag voor vergunning energieproducten en elektriciteit (zie hoger) moeten vermelden.

2) de landbouwtrekkers die buiten beroepswerkzaamheden in verband met een exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur worden gebruikt, en die vooral voor het vervoer voor rekening van derden of door bouwondernemers worden ingezet, zullen een traditionele witte kentekenplaat krijgen. Zij zullen witte gasolie moeten gebruiken. Op deze gasolie is een belasting verschuldigd van 427,6880 EUR per 1000 liter.
Opm.: het vervoer (zelfs van landbouwproducten) uitgevoerd door een landbouwondernemer buiten elk landbouwondernemingscontract zal onder deze tweede categorie vallen.
De bestuurders zullen bovendien houder moeten zijn van het rijbewijs van categorie C en een vervoersvergunning moeten hebben (indien zij vervoer voor rekening van derden doen).

3) de landbouwtrekkers, met uitzondering van de trekkers uitsluitend gebruikt in verband met een exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur, zullen een jaarlijkse technische keuring moeten laten uitvoeren, wat een meerwaarde is voor de verkeersveiligheid. Deze TK is uitvoerbaar en testen hiervoor zullen begin april in de TK-instellingen starten. Deze TK bestaat al voor de landbouwtrekkers na de eerste inschrijving en in geval van doorverkoop. Deze keuring zou periodiek worden. Deze periodieke TK zou vóór het einde van dit jaar van kracht moeten worden.
Een gevolg van deze situatie is voor de landbouwtrekkers het automatische wegvallen (krachtens de fiscale regelgeving) van de mogelijkheid om de aan 21% promille belaste rode gasolie te gebruiken in het raam van vervoersactiviteiten voor rekening van derden. Dit geldt ook voor de gemeenten die een landbouwtrekker gebruiken voor hun eigen noden of voor een privépersoon die zijn hout voor eigen rekening gaat halen en die daarbij de openbare weg gebruikt.
Even eraan herinneren dat het pas op de inwerkingtredingsdatum van de verplichting tot onderwerping aan de technische keuring is, dat het accijnstarief van 21 EUR per 1000 liter, dat momenteel wordt toegepast op landbouwtrekkers die niet aan de periodieke technische keuring zijn onderworpen, zal verdwijnen.

Herhaling van bepaalde voorwaarden.
De landbouwtrekkers die binnen het wettelijk kader van de vrijstelling van accijnzen worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur (artikel 429, § 2, i) van de programmawet van 27 oktober 2004) zullen occasioneel nog mogen worden ingezet voor andere dan de hogervermelde activiteiten (en dus mogen werken in de transportsector) en dit met behoud van de kentekenplaat voor landbouwvoertuigen (G) in zoverre
- zij hun voornemen dienaangaande op het aanvraagformulier voor "de vergunning energieproducten en elektriciteit", die aan de Administratie der Douane en Accijnzen is bezorgd, hebben vermeld;
- zij voor deze werkzaamheden de bijkomende accijnzen voor de "witte" gasolie betalen, en dit ofwel volgens het momenteel geldende tarief - het accijnstarief van 427,6880 EUR per 1000 liter;
- zij hun tractoren periodiek technisch laten keuren (van toepassing vanaf tweede helft 2013);
- zij houder zijn van een rijbewijs voor categorie C (naargelang van de massa van de voertuigen) en van een vervoersvergunning (in geval van vervoer voor rekening van derden).
- Kentekenplaat voor landbouwvoertuigen
- De kentekenplaat "G" (rode diesel) zal worden toegekend bij een gewone aanvraag tot inschrijving;
- Deze kentekenplaat zal vanaf 1 juni 2013 voor elke nieuwe inschrijving worden afgegeven. Dit is de voorziene begindatum die afhangt van de bekendmakingsdatum van de besluiten die van kracht zullen worden 10 werkdagen na deze datum. Een planning zal worden voorzien voor de regularisatie van de vóór deze datum ingeschreven tractoren. Na afloop van de regularisatieperiode (vermoedelijk op 1 januari 2015) zal de vrijstelling van accijnzen voor de landbouwtrekkers afhangen van het bezit van een kentekenplaat "G";
- Enkel en alleen de officiële kentekenplaat achteraan, onder het gewone formaat (51,5 cm/11cm) zal worden voorzien. Een reproductie, in rode kleur (RAL 3020) zal op de kosten van de gebruiker op de voorkant van de tractor worden aangebracht;
- Een plaat met kleinere metingen zal slechts uitzonderlijk en mits voorlegging van de benodigde stukken (bijv. foto) die aantonen dat een gewone kentekenplaat niet zou kunnen worden geplaatst, worden toegestaan.
Je kan een man uit zijn International Harvester halen,
maar International Harvester kan je niet uit die man halen.
Plaats reactie