setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); //echo "Connected successfully"; } catch(PDOException $e) { echo "Database connection failed: " . $e->getMessage(); } if (isset($_GET["p"])) { $pagina2=$_GET["p"]; if (substr($_GET["p"],0,1) == 'n') { $pagina='clb'; } else { $pagina=$_GET["p"]; } } else { //laatste CLB opzoeken en weergeven $query="SELECT id from clb order by jaar desc, kwartaal desc limit 1"; $row = $conn->query($query)->fetch(); $laatste = $row["id"]; $pagina='clb'; $pagina2="n".$laatste; } switch($pagina) { case "0": break; case "clb": $id=substr($pagina2,1); $query="SELECT * FROM clb WHERE id=".$id; $row = $conn->query($query)->fetch(); $naam = $row["naam"]; $voorpagina = $row["voorpagina"]; $titel = $naam; break; case "old": $titel = 'Archief'; break; case "ads": $titel = 'Zoekertjes'; break; case "kal": $titel = 'Kalender'; break; case "pre": $titel = 'Inkijkexemplaar'; break; case "fot": $titel = 'Uw foto in het blad'; break; } echo ''.$titel.' | Oude Trekker Club Roeselare'; ?>
'; //Menubalk links + inhoud switch($pagina) { case "0": printmenuclb(0,$conn); break; case "clb": printmenuclb($pagina2,$conn); echo '
'. '

Clubledenblad - '.$naam.'

'. ''. '
'. '

Inhoud

  '; $query2="SELECT * FROM art WHERE clb=".$id; $result2 = $conn -> query($query2); while ($row = $result2->fetch()) { $artnaam = $row["naam"]; $artlink = $row["link"]; if ($artlink <> '') { echo "
 • ".convert_smart_quotes($artnaam)."
 • "; } else { echo "
 • ".convert_smart_quotes($artnaam)."
 • "; } } echo '
'; break; case "old": printmenuclb('old',$conn); echo '
'; $query2="SELECT * FROM clb WHERE jaar < year(curdate()) order by jaar desc, kwartaal desc"; $result2 = $conn -> query($query2); while ($row = $result2->fetch()) { $naam = $row["naam"]; $voorpagina = $row["voorpagina"]; $id = $row["id"]; echo '

'.$naam.'

'. ''. '
'. '

Inhoud

  '; $query3="SELECT * FROM art WHERE clb=".$id; $result3 = $conn -> query($query3); while ($row3 = $result3->fetch()) { $artnaam = $row3["naam"]; $artlink = $row3["link"]; if ($artlink <> '') { echo "
 • ".convert_smart_quotes($artnaam)."
 • "; } else { echo "
 • ".convert_smart_quotes($artnaam)."
 • "; } } echo "
"; echo '
'; } echo '
'; break; case "ads": printmenuclb(5,$conn); echo '
'. '

Clubledenblad - Zoekertjes

'; include('ads.php'); break; case "kal": printmenuclb(7,$conn); echo '
'. '

Clubledenblad - Kalender

'; //echo '

Uw foto op de OTC kalender in 2017?

'; //echo 'Stuur uw foto op voor 1 november:
 • per mail naar b.demeulenaere@gmail.com
 • per post naar Brecht Demeulenaere, Westkantstraat 4, 8020 Ruddervoorde
'; //echo 'PS: Graag een duidelijke foto op een neutrale achtergrond. Vermeld ook merk, type en bouwjaar.

'; //echo ''; echo ''; break; case "pre": printmenuclb(6,$conn); echo '
'. '

Clubledenblad - Inkijkexemplaar

'; echo ''; break; case "fot": printmenuclb(8,$conn); echo '
'. '

Clubledenblad - Uw foto in het blad

'; echo '

Achteraan het clubledenblad vindt u steevast de rubriek ´Uw foto in het blad´ waarin u als clublid uw favoriete foto kunt plaatsen.'; echo ' Hebt u nog een (oude) foto en wenst u die te laten verschijnen in het volgende clubledenblad?

Stuur deze dan met een korte uitleg naar Christa Hollevoet, Spoorwegstraat 24, 8210 Veldegem, of per mail naar adrien.de.vos@telenet.be'; break; } ?>