setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); //echo "Connected successfully"; } catch(PDOException $e) { echo "Database connection failed: " . $e->getMessage(); } //Hoofding include('layout/header.php'); include('layout/menu.php'); printmenu(6); ?>
'; echo ''; echo 'Lid worden?'; echo '
'; ?>

Contacteer ons

Hebt u een vraag of opmerking?
Vul dan onderstaand formulier in en wij bekijken uw bericht zo snel mogelijk.
  ' .'' .' ' .'' .'' .'' .'' .'' .'' .'' .' ' .'' .'' .'' .''; } else { $validinput=0; $form = '
' .''; if(isset($_POST['naam']) && sanityCheck($_POST['naam'], 'string', 50) != FALSE) { $validinput = 1; $naam = $_REQUEST['naam']; $form .= ''; } else { $validinput = 0; $form .= ''; } if(isset($_POST['adres']) && sanityCheck($_POST['adres'], 'string', 50) != FALSE) { $adres = $_REQUEST['adres']; $form .= ''; } else { $adres = ''; $form .= ''; } if(isset($_POST['gemeente']) && sanityCheck($_POST['gemeente'], 'string', 50) != FALSE) { $gemeente = $_REQUEST['gemeente']; $form .= ''; } else { $form .= ''; } if(isset($_POST['email']) && sanityCheck($_POST['email'], 'string', 50) != FALSE && checkEmail($_POST['email']) != FALSE) { $email = $_REQUEST['email']; $form .= ''; } else { $validinput = 0; $form .= ''; } if(isset($_POST['message']) && $_POST['message'] != '') { $bericht = $_REQUEST['message']; $form .= ' '; } else { $validinput = 0; $form .= ' '; } if(isset($_POST['vraag']) && sanityCheck($_POST['vraag'], 'string',2) != FALSE) { $vraag = $_REQUEST['vraag']; if (strtolower($vraag) == '12') { $form .= ''; } else { $validinput = 0; $vraag = ""; $form .= ''; } } else { $validinput = 0; $vraag = ""; $form .= ''; } if ($validinput) { //Formulier correct ingevuld --> gegevens mailen en in db try { $statement = $conn->prepare("INSERT INTO contact VALUES ('',now(),?,?,?,?,?)"); $statement->execute(array($naam,$adres,$gemeente,$email,$bericht)); echo 'Uw bericht werd correct ingevoerd.'; } catch(PDOException $e) { echo "Probleem bij het invoeren van uw bericht! Gelieve de webmaster te contacteren."; } // mysql_query("INSERT INTO contact VALUES ('',now(),'".mysql_real_escape_string($naam)."','".mysql_real_escape_string($adres)."','".mysql_real_escape_string($gemeente)."','".mysql_real_escape_string($email)."','".mysql_real_escape_string($bericht)."')"); //email versturen naar verantwoordelijke $mailhoofd .= "Reply-To: Webmaster OTC \r\n"; $mailhoofd .= "Return-Path: Webmaster OTC \r\n"; $mailhoofd .= "From: Website OTC \r\n"; $mailhoofd .= "Organization: Oude Trekker Club vzw\r\n"; $mailhoofd .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $mailhoofd .= "Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n"; $message = "Er werd zopas een bericht verstuurd via de contact-pagina op de OTC-site

Hierbij werden de volgende gegevens ingevuld:
Naam: ".$naam."
Adres: ".$adres."
Gemeente: ".$gemeente."
Email: ".$email."
Bericht: ".$bericht."


mvg
Webmaster Oude Trekker Club

P.S. Dit is een automatisch bericht verzonden vanuit de website."; /* //email-adres ophalen uit db $result = mysql_query("SELECT waarde FROM vars WHERE id = 1",$db); $emailadres = mysql_fetch_row($result);*/ $success = mail("b.demeulenaere@gmail.com, declercq.geert@telenet.be", "Contactformulier OTC", $message, $mailhoofd ); if ($success) { echo "

E-mail met succes verzonden

";} else { echo "

Probleem met verzenden email

";} // echo "Beste ".$vnaam.",

Bedankt voor uw inschrijving!

Een email met verdere instructies werd verstuurd naar ".$email.".
Uw gegevens worden zo snel mogelijk verwerkt.


Webmaster OTC"; } else { //Formulier niet correct ingevuld --> pagina opnieuw tonen $form .= ''; echo $form; } } ?>