Historiek

Anno 1983 hield Daniel Bonte, stichter en toenmalig directeur van het Praktijkcentrum voor Land en Tuinbouw de Oude Trekker Club Roeselare boven de doopvont. Een aantal jaar vroeger had hij een aantal liefhebbers van antieke dorsmachines in de Titan 1300 Club samengebracht, maar door de stijgende interesse was de Heer Bonte genoodzaakt op zoek te gaan naar eigenaars van antieke tractoren die deze dorskasten net als weleer konden aandrijven.

Stilaan groeide de interesse in historisch erfgoed, en reikte de bekendheid van OTC Roeselare ook veel verder dan de provinciegrenzen, want onze leden komen vandaag uit het volledig Vlaamstalig landsgedeelte, voor een deel uit het Franstalig gedeelte en zelfs van over de landsgrenzen!
Door de jaren heen groeide Oude Trekker Club Roeselare uit tot een vereniging van vele honderden leden, die actief op passief met landbouwerfgoed bezig zijn.